Rrauw Contact Nieuwsbrief

Waarom mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen

 

Onbalans

Het wordt vaak onderschat, en het gaat ook vaak mis.
Om je team effectief te laten werken aan doelstellingen hebben ze duidelijke verantwoordelijkheden nodig.
Maar om die na te kunnen komen, hebben ze ook bevoegdheden nodig. En dat klinkt vaak simpeler dan het in de praktijk is.
Ik durf zelfs te stellen dat ogenschijnlijk wanpresteren vaak voorkomt uit een onbalans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Formeel versus informeel

Vaak zijn de formele bevoegdheden wel geregeld. Bij een functie horen bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die meestal duidelijk omschreven zijn.
Maar wees eens eerlijk; hoe vaak maakt iemand een keuze op basis van de bemoeienis van andere collega’s?
Zeker wanneer een manager, leidinggevende of jij als ondernemer daarin mengt, valt het niet mee om dat te negeren.

 

Afdelingsoverschrijdend

Vaak dragen mensen een verantwoordelijkheid waarin ze maar deels bevoegdheid hebben.
Neem een verkoper die gehouden is om een bepaald omzetresultaat te halen.
Maar als in de productie voortdurend steken vallen die klanten kosten, hoe moet deze verkoper dan zijn verplichtingen nakomen?
Of de medewerker van de financiële administratie die de betaaltermijn zo laag mogelijk moet houden, maar geen medewerking krijgt van de accountmanager?

Kijk eens in jouw organisatie en vraag je af waar de afdelingen eilandjes vormen, in plaats van de samenwerkingen aan te gaan.
En vraag je eens af waarom dat zo ontstaan is.
Want je weet dat je alleen door samenwerking de power in je bedrijf kunt krijgen die nodig is voor stabiele groei.

 

Rad van fortuin

Regelmatig komt het voor dat het missen van bevoegdheden beperkingen vormt, waardoor medewerkers hun verantwoordelijkheid niet na kunnen komen.
Vaak lijkt het of de verantwoordelijkheden in willekeur worden uitgegeven t.o.v. de bevoegdheden, alsof er aan een soort rad van fortuin wordt gedraaid.

Dus geef maar eens een goede zwier en zie welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid er op jouw bordje komen te liggen!

Rad van Verantwoordelijkheden
Rad van Bevoegdheden
Scheuren onder druk

Haarscheurtjes kunnen leiden tot grote hiaten wanneer er meer druk wordt gezet om de organisatie te ontwikkelen.
Wanneer ik met een bedrijf een 90 dagen challenge in ga om de ontwikkeling te versnellen, zie je mensen vaak wanhopig zoeken naar mogelijkheden om de afspraken die ze gemaakt hebben ook werkelijk na te gaan komen.
Waarbij ze in die zoektocht vaak tot de conclusie komen dat ze meer problemen vinden dan oplossingen.
Wat dus aangeeft dat de verhouding tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden scheef is.
Voor mij is dit een signaal dat er wel een strategie is bepaald voor je bedrijf, maar die strategie niet goed wordt uitgevoerd.

 

Laat los

Door goed in beeld te krijgen hoe de formele en de informele besluitvorming werkt, kun je veel leren waarom mensen “hun verantwoordelijkheid niet nemen”.
Wees als ondernemer ook kritisch naar jezelf en je management; hoe kun je van mensen verwachten dat ze slimme dingen doen als jij overal iets van vindt?
Of als jij de mening van jouw favoriete managers altijd prevaleert?
Maak dus duidelijke afspraken wie welke verantwoordelijkheden heeft, en beoordeel elkaar eens per tijdvak welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten daarmee zijn behaald, in plaat van iedere afzonderlijk keuze op de weegschaal te leggen.

 

Van mening naar norm

Om vast te stellen of iemand goede keuzes maakt, moet je duidelijke kaders stellen.
Commercieel gewin is op een individuele keuze een lastig kader, omdat een goede keuze ook verkeerd uit kan pakken en geluk niet altijd een goede keuze is.
Jouw mening ook niet, want ook jij denkt vanuit een vast patroon.
Maak samen afspraken wat jullie bedrijf onderscheidt van andere bedrijven, en leg dat vast in bedrijfsnormen.
En meet naar deze normen. Het is een enorme job om dat goed te doen.
Maar als je bereid bent die tijd en moeite te investeren, wordt aansturen zo veel makkelijker!!

 

Talent drijft boven

Business is business. Talent helpt je om beter in business te blijven en het zo snel mogelijk uit te breiden.
Als je mensen meer ruimte geeft om hun verantwoordelijkheid te nemen, zul je zien dat mensen met verschillende kwaliteiten (bijvoorbeeld inhoudelijk en leiderschap) elkaar makkelijker aan gaan vinden en versterken.
En zo ontstaat een natuurlijke verschuiving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hoe mooi is dat!
Zo hoef jij je alleen zorgen te maken dat jouw toekomstplannen de uitvoering voor blijven!!